Indienen
Volgende
1
2

Welkom bij de Digital Comfort Index.

De index bestaat uit 2 delen. Een eerste snelle scan geeft inzicht in 2 belangrijke parameters: de mate waarin je jouw job als nuttig ervaart en de stress die daar tegenover staat. Na deze scan krijg je de kans om een tweede gedetailleerde scan in te vullen die meer inzichten geeft. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend anoniem gedeeld met derden.

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik voel dat ik een meerwaarde bied aan de organisatie

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik heb het gevoel dat ik de job waarvoor ik aangeworven werd naar behoren kan uitvoeren

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik vind vlot m’n weg doorheen alle toepassingen en data die ik tijdens een werkdag moet gebruiken

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik zie duidelijk het resultaat van mijn werk

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik ervaar een hoge mate van stress op het werk

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik heb te weinig tijd om mijn werk af te krijgen

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik voel me gespannen door mijn werk

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Ik blijf me buiten de werkuren zorgen maken over het werk

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd